Debrecen futár

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Kizárt a szállításból

Szállításból kizárt

 Debreceni futár szállításból kizárt:

A FUTIKA Futárszolgálat nem vizsgálja a küldemény tartalmát, de ha a szállítás közben a tudomására jutott (bármilyen úton), hogy szállításból kizárt küldeményt kézbesít, akkor azokat kivonja és értesíti az illetékes hatóságokat, illetve átadja a hatóságoknak a küldeményt.
Az ezen okból felmerült költségek az Ügyfelet terhelik. Az e szállításból adódó felelősség is kizárólag az Ügyfelet terheli.
A szállításból kizárt tárgyak, valamint a feltételesen szállítható tárgyak és azok feladási feltételei
1. A szállításból kizárt küldemények.
2. Veszélyes tárgyak és anyagok. (ADR köteles küldemények) szállítását a FUTIKA Bt. nem vállalja. A rendszerünkbe került ilyen jellegű termékek visszaszállításáról a Feladó köteles gondoskodni saját költségén. Ebből adódó kár, büntetés keletkezésért FUTIKA Bt. felelősséget nem vállal, azt a feladó felé terheli.
3. Robbanásveszélyes anyagok.
4. Lőfegyverek, lőszerek.
5. A közbiztonságra különösen veszélyes eszközök.
6. Gyúlékony anyagok.
7. Mérgező, ártalmas és maró anyagok.
8. Radioaktív anyagok.
9. Egyéb okból kizárt tárgyak és anyagok.
Az értékküldeményeken kívüli küldemények nem tartalmazhatnak pénzérméket, bankjegyet, papírpénzeket, vagy bármilyen bemutatóra szóló értékeket, utazási csekkeket, platinát, aranyat vagy ezüstöt (akár megmunkált, akár nem), drágaköveket, ékszereket és más értéktárgyakat. A levelek nem tartalmazhatnak olyan, aktuális és személyes jellegű iratokat, amelyek nem a feladó és a címzett vagy a velük együtt élő személyek váltanak egymással.
A küldemények nem tartalmazhatnak kábítószereket.
(66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet (pszichotróp, új pszichoaktív anyagok))
10. Feltételesen szállítható küldemények:
Tárgyakat a működésükhöz szükséges energia illetőleg erőforrásokkal együtt úgy szabad küldeményben elhelyezni, hogy a csomagolás a véletlenszerű működésbe lépést megakadályozza.
11. Értékbiztosításos küldemények:
Belföldre kizárólag értékbiztosításos küldeményként feladható: csekk, bankkártya, névre szóló takarékkönyv és kereskedelmi kártya, értékpapír, továbbá nemesfémek, drágakövek, ékszerek és más értéktárgyak.
12. Romlandó, fertőző biológiai anyagok,
13. Romlandó, nem fertőző biológiai anyagok,
14. Törékeny tárgyak,
15. Folyékony, könnyen szétfolyó anyagok,
16. Nehezen olvadó, zsíros anyagok,
17. Emberi testből származó váladékok,
18. Halotti hamvak,
19. Élő állatok
20. Határidős termékek I.
Olyan határidőhöz kötött küldemény kézbesítését, melynél a megjelölt határidő elmulasztása a Megbízó számára jogszabályban előírt jogvesztéssel jár, a futárszolgálat semmilyen esetben sem vállalja. Amennyiben erről Megbízó a megbízás megadásakor Megbízottat nem tájékoztatja, ebből eredő felelősséget FUTIKA Bt. kifejezetten kizárja.
21. Pályázati anyagok
Határidős és pályázati anyagok és minden olyan küldemény és kereskedelmi termék ki van zárva a szállításból, amelynél a késedelmes szállításból fakadóan Megbízónak következményes kára, vagy elmaradt haszon, kötbér, stb. keletkezhet. Ilyen küldemény FUTIKA Bt. rendszerében semmilyen esetben sem adható fel és FUTIKA Bt. semmilyen jogcímen kártérítést nem nyújt.
22. Romlandó élelmiszer és minden fajta olyan küldemény, amely hűtés nélkül megromlik
Ilyen jellegű termékek kizárólag romlandó termékekre szóló szerződéssel a Feladó felelősségére és biztosításával adhatók fel. FUTIKA Bt. kizár minden kártérítést, ami az ilyen küldemények romlásából ered.
23. Értékvesztő határidős újságok, egyéb kiadványok, adathordozók és egyéb termékek,
Olyan termékek, amelyek aktualitása a szoros kézbesítési határidő elmulasztása miatt értékét veszti, kizárólag a Feladó felelősségére és biztosításával szerződés nélkül is feladhatók. FUTIKA Bt. kizár minden kártérítést, ami az ilyen küldemények érték vesztéséből és következményes kárából ered. Adathordozót Feladó csak úgy adhat fel, amennyiben az azon levő adatokról van másolata. Az adathordozó biztonságos csomagolásáról a Feladó köteles gondoskodni. Adathordozó sérülése esetén - amennyiben azért FUTIKA Bt. felelős - csak a hardware kárt téríti meg.


debrecenifutar.hu

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz